Klacht Yarden Uitvaartverzekeringen: Protest tegen éénzijdige beperking van rechten bij naturapolissen

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 377590
Gebruiker
A.C. de Ruiter
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Ruim 42 jaar geleden heb ik voor mijn gezin 5 natura polissen afgesloten bij AVVL. Ik heb toen gekozen voor een sobere maar solide verzekering zonder gezeur over jaarlijkse premieverhoging en aanpassing van rechten. Wanneer ik extra wensen heb, moet er gewoon worden bijbetaald. In de jaren onder AVVL is er nooit gezeur geweest. Na een fusie in 2001 tussen AVVL en NUVA is Yarden ontstaan. Yarden heeft in 2007 geprobeerd en-bloc alle naturaverzekeringen om te zetten naar somverzekeringen. Een belangrijk verschil; want de naturaverzekeringen gaan over niet-gemaximeerde diensten en producten en een somverzekering gaat over geld. Voor 2007 is er nooit sprake geweest van bijbetalen en vaststellen van de ‘verzekerde som’. Na protesten van leden en tussenkomst van het klachteninstituut KiFiD werd een coulanceregeling bedacht om protesterende leden tegemoet te komen. Degene die geprotesteerd hadden kregen, via een aparte brief de garantie dat oude rechten gehandhaafd bleven. Nu, zo’n 12 jaar later geeft men toe dat de actie van 2007 niet onder de polisvoorwaarden heeft plaats gevonden. Men probeert nu alsnog de rechten van de polishouders te beperken. In 2007 kwam de eerste nieuwe polis waarop het ‘verzekerd bedrag’ vermeld stond op de polis die bleek stilletjes gemaximeerd. Nu in 2019 staat er naast de ‘verzekerde som’ ook een ‘verzekerde waarde’. Al deze acties zijn niet gecommuniceerd met de leden. Vanaf nu komt ook de inflatie komt voor rekening van de polishouder of de coulanceregeling straks nog van kracht blijft is nog maar de vraag. Yarden is momenteel niet solvabel en heeft daarom een herstelplan bij de Nederlandse bank moeten indienen, alle polisvoorwaarden zijn al aangepast na accordering van de aandeelhouders (is Yarden-bestuur). De maatregelen uit het herstelplan moeten er toe leiden dat Yarden weer solvabel wordt. Opvallend is de gebrekkige communicatie in de laatste 12 jaar, na het laatste debacle is er niets meer gecommuniceerd over deze kwestie. Onder druk van DNB heeft men de zaak nu dichtgetimmerd en de klanten worden voor het blok gezet met voldongen feiten. Een crematie onder het AVVL-natura regiem zal gauw €6000 á €7000 kosten. Als dezelfde crematie onder het nieuwe regiem gaat plaatsvinden wordt direct zichtbaar wat de consequenties zijn van deze aanpassing, immers mijn verzekering wordt nu gemaximeerd tot €2364 en dan heb ik het nog niet eens over de invloed van de inflatie. Na de invoering van de nieuwe regels kan met deze verzekering n

De oplossing

In uw correspondentie meld u regelmatig dat Yarden een vereniging is zonder winstoogmerk en bij Yarden het belang van de leden voorop staat. Soms wordt eraan toegevoegd dat het financieel goed gaat met Yarden. Met de nieuwe voorstellen laat Yarden zijn leden in de steek. Steeds weer wordt het straatje van Yarden schoongeveegd en wordt alles bij de klant neergelegd. Het Yarden bestuur moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de oplossing binnen de gehele Yarden groep (stakeholders) zoeken en niet alleen de natura-klanten aanspreken. De naturaverzekering gaat over diensten en producten en nooit over bedragen. Door het in voeren van de begrippen ‘verzekerde waarde’ en ‘verzekerde som’ maakt van de naturaverzekering een somverzekering dat kan niet de bedoeling zijn. Dus geen maximalisering invoeren. Yarden bestuur moet eerdere toezeggingen en garanties nakomen. Yarden bestuur moet veel beter communiceren naar de leden. Door de invoering van de begrippen ‘verzekerde som’, ‘verzekerde waarde’

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Yarden Uitvaartverzekeringen hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

1 reactie

 1. Auteur
  Yarden Uitvaartverzekeringen
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Wij vinden het erg vervelend dat dit noodzakelijk is. Yarden mag deze noodzakelijke verandering doorvoeren omdat dit gebeurt in overeenstemming met de wet en de polisvoorwaarden. Het daarin neergelegde wijzigingsbeding maakt het mogelijk om de rechten van een grote groep polishouders te beperken. Yarden maakt hierbij gebruik van deze mogelijkheid. De algemene vergadering van aandeelhouders van Yarden heeft daarmee ingestemd.
  De verzekerde waarde is de waarde van het pakket. Voor dat bedrag kunnen producten en diensten uit het pakket worden afgenomen. Het verzekerde bedrag is het bedrag dat beschikbaar is als Yarden niet de uitvaart verzorgt. In dat geval is het verzekerde bedrag beschikbaar.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
A.C. de Ruiter
Datum
Uiteindelijke oplossing
Yarden vind het erg vervelend. Wettelijk toegestaan.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Yarden Uitvaartverzekeringen?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen