Klacht Yarden Uitvaartverzekeringen: Yarden doet opnieuw een poging van de AVVL naturapolissen af te komen.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 375175
Gebruiker
L. Lubbers
Datum
4 reacties

Details

De klacht

Ik ben het niet eens met de wijziging die Yarden probeert door te voeren. Een AVVL naturapolis - waarin 'alles' voor je begrafenis of crematie geregeld en financieel afgedekt is voor nu en in de toekomst - wordt omgezet naar een pakketpolis (lees sommenpolis) die slechts een waarde vertegenwoordigt van €3201, en die niet mee zal groeien voor de toekomst. Meteen wordt meegedeeld dat je meerkosten moet gaan bijbetalen of onderdelen uit de dienstverlening moet gaan schrappen. Niet alleen de hoogte van dit bedrag vind ik lachwekkend, maar tevens de hoogte van het afkoopbedrag: €1294,09!
Ik vraag mij wel af wat het verschil is tussen Yardens actie in 2007 en deze actie. Yarden verklaart de huidige stappen te kunnen nemen op grond van de in de voorwaarden genoemde lid 4.5 en lid 4.6... De omzetting die Yarden nu probeert door te voeren is vergelijkbaar met de omzetting van 2007...waarom was het toepassen van in de algemene voorwaarden genoemde lid 4.5 en lid 4.6 toen niet rechtmatig en nu wel?
N.B. Zit de truc misschien in de benaming van de polis? Yarden noemt het nu een pakketpolis en geen sommenpolis... terwijl er voor wat betreft inhoud en dekking natuurlijk geen enkel verschil tussen beide is.

De oplossing

Uitleg over het verschil tussen 2007 en 2019, waarom denkt Yarden lid 4.5 en lid 4.6 nu wel te kunnen toepassen en in 2007 kennelijk (zoals later bleek) niet.
Ik zou graag het financieel verslag inzien waarin het schamele bedrag van €3201,- vermeld staat, wat in lid 4.6 b als volgt beschreven staat: '4.6 b de in het eerste lid genoemde rechten beperken tot ten hoogste het bedrag dat laatstelijk als grondslag voor de berekening van de technische reserve heeft gediend en dat per groep verzekerden onder benaming 'Onvoorwaardelijke Rechten' in elk financieel verslag van de verzekeraar wordt vermeld.'

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Yarden Uitvaartverzekeringen hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

4 reacties

 1. Auteur
  L. Lubbers
  Datum
  Tot op heden (8-7-2019) nog geen reactie van Yarden...
 2. Auteur
  Yarden Uitvaartverzekeringen
  Datum
  Bedankt voor uw bericht. Wat is uw vraag precies?
 3. Auteur
  L. Lubbers
  Datum
  Graag ontvang ik uitleg over het verschil tussen 2007 en 2019: waarom denkt Yarden lid 4.5 en lid 4.6 nu wel te kunnen toepassen en in 2007 kennelijk (zoals later bleek) niet?.
  Tevens zou ik graag het financieel verslag inzien waarin het schamele bedrag van €3201,- vermeld staat, wat in lid 4.6 b als volgt beschreven staat: '4.6 b de in het eerste lid genoemde rechten beperken tot ten hoogste het bedrag dat laatstelijk als grondslag voor de berekening van de technische reserve heeft gediend en dat per groep verzekerden onder benaming 'Onvoorwaardelijke Rechten' in elk financieel verslag van de verzekeraar wordt vermeld.'
 4. Auteur
  Yarden Uitvaartverzekeringen
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Bedankt voor uw bericht. In 2007 is de omzetting naar de sommenpolis niet volgens de voorwaarden gegaan. De brief van 1 juli 2019 geeft aan dat het pakket van kracht is zoals deze destijds is afgesloten. De kostenstijgingen komen per 2020 voor rekening van de polishouders. Wij vinden het erg vervelend dat dit noodzakelijk is. Yarden mag deze noodzakelijke verandering doorvoeren omdat dit gebeurt in overeenstemming met de wet en de polisvoorwaarden. Het daarin neergelegde wijzigingsbeding maakt het mogelijk om de rechten van een grote groep polishouders te beperken. Yarden maakt hierbij gebruik van deze mogelijkheid. De algemene vergadering van aandeelhouders van Yarden heeft daarmee ingestemd.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
L. Lubbers
Datum
Uiteindelijke oplossing
De eerste reactie van Yarden was: "Wat is je vraag precies?" Terwijl mijn vraag duidelijk was. Vervolgens vond ik de uitleg vaag.. geen uitleg over waar ze het recht nu werkelijk vandaan halen deze wijziging door te voeren, met name het verschil tussen 2007 en nu werd mijns inziens niet duidelijk gemaakt. Toen noemde Yarden het een sommenpolis, nu noemt Yarden het een pakketpolis, maar ondertussen is de dekking (producten en diensten zijn in te kopen bij Yarden tot een maximaal bedrag) van beide polissen in feite precies gelijk (het maximaal te besteden bedrag/de waarde van de polis is t.o.v. 2007 alleen iets verhoogd). Bovendien vroeg ik waar de waarde van de huidige pakketpolis vandaan gekomen is, daarop is geen antwoord gegeven. Daarenboven verwacht ik dat als je je oude pakket nu zou moeten inzetten, je alle producten en diensten waar je volgens de oude polis recht op zou hebben voor dat bedrag niet zult kunnen inkopen .... Is het kifid hier ook mee akkoord??
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Yarden Uitvaartverzekeringen?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen