Klacht Youfone Nederland: Onterechte belkosten buitenland en zeer slechte klachtbehandeling

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 367065
Gebruiker
van Yperen
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Tijdens mijn verblijf in de VS werd ik gebeld door iemand. Die heeft echter direct de verbinding verbroken toen ik niet opnam en het gesprek naar voicemail ging.
Ik heb mijn telefoon helemaal niet gebruikt voor bellen of gebeld worden. En ook geen voicemail ontvangen of gecontroleerd.
Toch zag ik op de site dat kosten waren gerekend voor bellen en gebeld worden buiten de EU.
Ik vroeg om uitleg, maar kreeg het onjuiste antwoord dat details niet bekend waren bij Youfone. Dat zou pas zes weken later kunnen, als de factuur er was.
Grote onzin natuurlijk, maar ik heb toch gewacht.
Nadat details bekend waren, zou dit erop wijzen dat ik precies hetzelfde moment dat ik gebeld ben ook zelf voicemail zou hebben gebeld.
Dit is uiteraard ook onzin.
Het is duidelijk dat er fouten zitten in de systemen van Youfone, waardoor onterecht kosten worden gerekend.
In plaats van de klacht op de pakken volgt een mailwisseling waaruit het gebrek aan competentie bij de betrokken medewerkers van Youfone telkens weer blijkt.
Meerdere keren werden mijn mails niet goed gelezen en wordt een reactie gegeven op iets heel anders dan wat ik schreef.
Tevens blijft men mij tutoyeren ondanks mijn herhaald verzoek dat niet te doen.
Laat dit een waarschuwing zijn voor mensen die een Youfone abonnement overwegen dat het mogelijk is onterecht kosten gerekend te krijgen.

De oplossing

Als Youfone de fouten niet wil erkennen verzoek ik mij de CDRs te sturen voor analyse.
Ook verzoek ik rapporten van audits op de systemen die deze CDRs genereren en verwerken en gebleken zwakheden en de status daarvan.
De oplossing is creditering van onterechte kosten en een vergoeding voor de uren en ellende die dit mij heeft gekost.

0 reacties

Uiteindelijke oplossing

Auteur
van Yperen
Datum
Uiteindelijke oplossing
Het verbruik heeft niet plaatsgevonden. Dat heb ik al aannemelijk kunnen maken doordat: 1) Op een specifiek moment mijn voicemail zou zijn gebeld en ik op precies hetzelfde moment zelf mijn voicemail zou hebben gebeld. Dat is niet aannemelijk. 2) Op dat moment was mijn telefoon uit. 3) Ik kan dit aantonen met de Call Detail Records. Mijn verzoek deze te verstrekken wordt genegeerd. 4) U verwijst naar de specificatie bij de factuur, maar dat is geen bewijs. 5) Het is niet toegestaan kosten in rekening te brengen als mijn voicemail wordt gebeld. In plaats van uit te zoeken waar het probleem zit, teneinde dit op te lossen en herhaling bij andere klanten te voorkomen, blijft Youfone mij afschepen met onzinnige reacties zonder onderbouwing of bewijs. Verder tutoyeert u mij weer, tegen mijn herhaald verzoek dit niet te doen.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Youfone Nederland?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Meld je klacht bij het bedrijf

  2. Stuur een juridische brief of e-mail

  3. Bel onze juridisch expert

  4. Laat ons voor je bemiddelen