Klacht Ziggo: Factuurdatum en vervaldtum op de factuur zijn aan elkaar gelijk.

Klachtnummer
# 6872
Gebruiker
Robert-Jan van der Vijver
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Op de factuur zijn de factuurdatum en de vervaldatum aan elkaar gelijk? Dit biedt mij als klant niet de gelegenheid om de betaling van de factuur op redelijke termijn te kunnen voldoen. Indien er niet op diezelfde dag wordt betaald, volgt er een brief met aanmaningskosten, dreiging met incassobureau en afsluiten van de aansluiting. Als Ziggo dit blijft volhouden, dan zal het aantal klanten vanzelf snel afnemen door deze werkwijze!
Dit terwijl het Burgelijk Wetboek 6 - artikel 96 aangeeft dat er een redelijke termijn voor betaling moet worden geboden en dat is niet dezelfde dag. Contact met de 'klanten service' leverde op dat 1 persoon bleef volharden dat ze in hun recht staan, de 2e persoon heeft eenzijdig het gesprek beëindigd en de 3e persoon heeft aangegeven dat ik mijn gelijk maar moet onderbouwen en aantonen. Driemaal lijkt mij voldoende om te komen tot een oplossing, echter Ziggo toont zich hier niet toe bereid en mede vandaar de melding van deze klacht via dit medium.

De oplossing

Conform de wetgeving in Nederland de klant voorzien van een realistische betaaltermijn voor facturen en niet na 1 dag over te gaan tot aanmaningskosten, incassobureau en dreigen afsluiten van de kabel TV.

Daarnaast dient een 'klanten service' ook echt oplossingsgericht te werken en beleefd te blijven, het eenzijdig verbreken vanhet gesprek is ongewenst en ongepast. De klant opzadelen met het leveren van juridische bewijslast in het Burgelijk Wetboek m.b.t. vervaldatum is de omgekeerde wereld. Je zou er op moeten kunnen vertrouwen dat Ziggo dit zelf goed regelt.
Inmiddels heeft Ziggo aangegeven niet te willen reageren op deze klacht en dat bevestigt helaas de bovenstaande visie m.b.t. de zogenaamde 'klanten service' vanuit Ziggo.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Ziggo hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over Ziggo?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Meld je klacht bij het bedrijf

  2. Stuur een juridische brief of e-mail

  3. Bel onze juridisch expert

  4. Laat ons voor je bemiddelen