Klacht Zilveren Kruis: Tandartsnota. Zilveren Kruis wil behandeling A15 niet vergoeden omdat gevolgd door H11

Klachtnummer
# 42399
Gebruiker
Breemer
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Zilveren Kruis (ZK) wil van de nota van mijn zoon behandeling A15 niet vergoeden omdat deze gevolgd is door H11. ZK verwijst hierbij naar de NZA en geeft aan dat deze combinatie niet zou zijn toegestaan. In De Tarieven voor Tandheelkundige zorg TB(CU-7042-02) is echter enkel opgenomen dat A 15 niet gevolgd mag worden door A10.

In de geldende polisvoorwaarden is opgenomen bij de tandartsvergoedingen tot 18 jaar dat alle behandelingen door tandarts enz. vanuit Beter af polis 100% vergoed worden. In de toelichting daarop staat dat anesthesie uitgevoerd door een tandarts vergoed wordt. Er staat nergens in de voorwaarden vermeld dat declaraties overeen moeten komen met richtlijnen van de NZA.

Wij hebben inmiddels meermalen contact gehad met ZK, echter ZK kan ons geen bewijs leveren dat hetgeen zij beweert juist is. Uit hetgeen ons ter hand staat kunnen wij niet anders concluderen dat hetgeen ZK beweert onjuist is en dat men de nota hoort te vergoeden.

De oplossing

Vergoeding van de behandeling.
En mocht ZK gelijk hebben dan bewijs waaruit dat blijkt, aangezien onze verkregen informatie anders luidt.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Zilveren Kruis hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over Zilveren Kruis?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Meld je klacht bij het bedrijf

  2. Stuur een juridische brief of e-mail

  3. Bel onze juridisch expert

  4. Laat ons voor je bemiddelen