Klacht Zorg en Zekerheid: Het vertrouwen dat zorgmarkten goed werken en zorgverzekeraars en zorgaanbieders hun wettelijke verplichtingen nakomen.

Klachtnummer
# 122984
Gebruiker
R. Plukaard
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Aanleiding: dubbele betalingsregeling in één tijdstraject bij deze zorgverzekeraar voor mijn zorgkosten 2014 en 2015 op dit moment.
Gevolgen: onvoldoende financieringsmogelijkheid uitgaande van een minimuminkomen
Wat ik gedaan heb:
- Zorg en Zekerheid telefonisch om een oplossing verzocht
- Consumentenbond verwees naar de Nederlandse Zorgautoriteit om daar mijn klacht hierover neer te leggen, wat ik gedaan heb. Het wacht en hopen is, dat zij iets aan kunnen veranderen aan de uitvoering en praktijk van de wet op het Eigen Risico, het tijdstraject van het voldoen van het jaarbedrag door de zorgverzekerde.

De oplossing

1. verbeteringen in de wet voor de termijn, waarbinnen een zorgrekening bij de verzekerde wordt kenbaar gemaakt.
2. in mijn persoonlijke geval: een periode van 2 tegelijkertijd lopende betalingsregelingen vervangen door een betalingstraject, die de al lopende betalingsregeling van 2015 laat opvolgen door de na 14 maanden kenbaar gemaakte betalingsregeling van nog niet eerder onvoorziene rekeningen, die ten laste zijn gelegd van het eigen risico uit 2014. Deze laatste zal vanaf augustus 2015 middels een zojuist getroffen incassoregeling verplicht met mij afgesproken parallel lopend met een al lopend betalingsregeling van tot nu toe gemaakte kosten van dit jaar 2015.

0 reacties

Ook een klacht indienen over ?