Privacyverklaring

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze leden, abonnees, klanten en websitebezoekers staat bij de Consumentenbond hoog in het vaandel. Lees hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

1.Privacybescherming

De Consumentenbond vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn leden, abonnees, klanten en bezoekers van zijn website(s) van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van leden, abonnees, klanten en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

De Consumentenbond gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van consumenten. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden na schriftelijke toestemming van de betreffende consument en wanneer:

De Consumentenbond houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen. Ook houden wij ons aan de regels van het 'Bel-me-niet'-register.

In overeenstemming met de WBP hebben wij de verwerking van de gegevens aangemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), gevestigd te Den Haag.

De verantwoordelijke in de zin van de WBP voor de gegevensverwerking is de Vereniging Consumentenbond, gevestigd op Enthovenplein 1 te Den Haag.

2.Verwerking van persoonsgegevens

De Consumentenbond legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van je lidmaatschap, je abonnement en/of een andere met jou gesloten overeenkomst en/of om je te informeren over voor jou relevante activiteiten, producten en diensten van de Consumentenbond.

Delen van persoonsgegevens

Voor bedrijven is contactinformatie van de klager vaak noodzakelijk om de klacht op te kunnen lossen. Voor wie een klacht wil plaatsen op Klachtenkompas.nl is het dus noodzakelijk om een account aan te maken en in te loggen. Bij het aanmaken van een account vragen wij om je voornaam, achternaam, schermnaam, adresgegevens en je e-mailadres.

Met uitzondering van jouw e-mailadres wordt deze contactinformatie aan bedrijven verstrekt. De Consumentenbond zal niet ingaan op verzoeken tot afgifte van je contactinformatie aan anderen dan het bedrijf waar het over gaat, tenzij de wet of de rechter ons verplicht om die gegevens af te geven.

Delen van de klacht

Bij het insturen van een klacht is er onderscheid tussen openbare en besloten informatie; dat verschil wordt expliciet gemeld als je je klacht bij Klachtenkompas.nl aanmeldt. Openbare informatie is zichtbaar voor alle platform bezoekers. Gesloten informatie (strikt persoonlijke informatie ten aanzien van de klacht en NAWTE gegevens) wordt op Klachtenkompas.nl enkel gedeeld met het bedrijf waarover de klacht is geplaatst).

Verwijderen/bewerken van gegevens

Door in te loggen op Klachtenkompas.nl kun je jouw account/klacht aanpassen. Als gebruiker heb je ook zelf de mogelijkheid een klacht te verwijderen.

Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit als volgt doorgeven:

Telefonisch (070) 445 45 45 Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18:00 uur
E-mail Via het contactformulier op onze website
Post Consumentenbond, Service & Advies Postbus 1000, 2500 BA Den Haag

Ook vragen of klachten over ons privacybeleid en/of ons cookiebeleid kun je via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

Zoekmachines

Klachtenkompas.nl is een publieke website. Dit betekent dat jouw klacht (met uitzondering van privé-informatie en jouw NAWTE-gegevens), daarop voor iedereen zichtbaar is, ook voor zoekmachines. Klachtenkompas heeft geen invloed op hoe lang Google of andere zoekmachines deze informatie bewaren en waar de informatie nog meer terecht kan komen.

Portretrecht- en intellectuele eigendomsrechten deelnemers

Door gebruik te maken van het Klachtenkompas geef je de Consumentenbond toestemming om je bijdrage te gebruiken in onze uitingen c.q. publicaties. In voorkomende gevallen behoudt de Consumentenbond zich het recht voor om contact met jou als vraagsteller op te nemen.

Het is niet toegestaan om bijdragen op het platform Klachtenkompas.nl te kopiëren, te bewerken of te publiceren, of om samenvattingen van klachten of reacties op klachten te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks), zonder toestemming van de Consumentenbond.

3.Slotbepalingen

Wijzigingen

De Consumentenbond behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op invullen.